Loading...

Medlemsbetingelser (Handelsbetingelser)

Medlemsklubben bestræber sig på at levere viden og informationer (data), der er så præcise som muligt.

Alle data er baseret på videnskabelige undersøgelser og medicinsk forskning.


Data vil være gunstige for de fleste mennesker, men der vil altid være undtagelser blandt mennesker eller individer for hvem særlige vilkår gør sig gældende.
Derfor anbefales enhver at opsøge professionel lægelig hjælp og rådgivning til sine individuelle sundhedsforhold.


Hverken Medlemsklubben eller dens stiftere kan gøres ansvarlige for nogen former for personskade, andre skader eller tab, der måtte opstå som følge af misbrug af data.
Enhver er selv ansvarlig for sine handlinger og valg.


Når du indgår denne abonnementsaftale accepterer du, at vi kan foretage flere trækninger på dit betalingskort. Abonnementet fornyes automatisk ved udløb.
Efter tilmelding modtager du en e-mail med instruktioner i, hvordan du evt. kan erstatte det kort, du vil anvende til at benytte abonnementet.


Du kan opsige abonnementet med en måneds varsel, men tidligere betalinger refunderes ikke.
Ved at acceptere denne aftale erklærer du desuden, at du har juridisk råderet over det kort, du registrerer til abonnementet.


Alt materiale er Copyright 2017-2020 IMI Inner Management Institute & Milena Penkowa, Hjerneeksperten


I tilfælde af at den ene partner, uanset årsag, forlader samarbejdet, er den tilbageværende partner berettiget til at standse klubbens virksomhed uden refusion af betalte ydelser.
Klubmedlemmet er selv ansvarlig for at have tilstrækkeligt udstyr og tilstrækkelig netkapacitet til at udnytte klubbens indhold, samt at de tegnede abonnementer er i overensstemmelse med det ønskede.