Loading...

Milena Penkowa

Min baggrund er at jeg har læst medicin (blev færdiguddannet i juni 1998) og at jeg har 25 års erfaring som hjerneforsker inkl 2 doktorgrader i hjernevidenskab.
Jeg har publiceret mere end 110 videnskabelige artikler inden for emnet.
Mit speciale er regeneration og reparation af hjerneceller inkl. hvordan man undgår at hjerneceller lider skader og dør.
Jeg har udviklet flere patenterede behandlingsmetoder til hjernecelleoverlevelse og stamcelleaktivering, og jeg har altid haft de molekylære mekanismer som fokusområde.
Jeg har bla forsket meget i zink og zinks rolle i sygdom og sundhed, ikke mindst i hjernen og immunsystemet. Derfor har flere af mine største opdagelser omhandlet zink og de zink-bindende antioxidanter (metallothioneiner).
Ud over zink har jeg også forsket i en række andre mineraler/metaller (kobber, guld, jern, bismuth, sølv m.fl) og deres betydning for hjernen. Nogle af disse (f.eks. sølv og kobber) er skadelige for hjernen, imens andre er gavnlige (f.eks. bismuth, zink og guld) for hhv. hjernen og ifm. cancer.
Jeg har også forsket i sammenhængen mellem B-vitamin og hjernesygdomme, herunder har jeg påvist at mangel på specifikke B-vitaminer (eksempelvis B3) medfører demens, degeneration i hjernen og ødelæggelser i både immunsystemet og tarmsystemet. 

Min største opdagelse har været at påvise, hvorledes de zink-bindende antioxidanter kaldet metallothionein-1 og -2 modvirker hjernesygdomme og fremmer reparationen af den beskadigede /syge hjerne.

Min seneste forskningsartikel påviser, hvorledes mineralet bismuth (bismuth-tabletter) reducerer alvorlige bivirkninger til kemoterapi hos kræftpatienter.

Min baggrund som hjerneforsker er således afgørende for mit virke i virksomheden Hjerneeksperten og ditto her på medlemssiden, hvor formålet er at optimere medlemmernes sundhed samt brugen af kosttilskud og hjernemad mhp at opnå forskningsbaserede resultater.

Medlemsklubbens generelle hovedsigte er at tilbyde grundlæggende - og avanceret uddannelse og træning til klubbens medlemmer, der sætter dem i stand til på kvalificeret vis at yde modspil og medspil til såvel lægelige diagnoser som anvendelse af kosttilskud, og sætter dem i stand til at træffe kloge og velovervejede beslutninger.


Hvis du vil til medlemsklubbens forside så klik her

Torben Christensen

En baggrund indenfor luftfart som pilot og flyveinstruktør, førte til jobs som journalist, redaktør, chefredaktør og adm. direktør i flere forlagsvirksomheder. Opstart af brancheavisen 'ComputerWorld Danmark' -Koncipering af 'Pick - Edit - Print' system til fremstilling af lærebøger.

IT som hovednerve i de seneste års virke som 'Network Supervisor' i SAS og dermed den tekniske partner i dette samarbejde mellem lægevidenskab og IT.

Har altid været interesseret i sundhed og helse og har et personligt slogan:

Dø ung, I en høj alder

og søger at opnå dette ved at finde og udnytte synergi-effekter i helsekostens komplicerede verden, med basis i dokumenterede resultater.

Nogle af mine vigtigste kerneværdier er:

  • Passion - jeg nyder samvær med passionerede mennesker der tror og handler på tanker og ideer.
  • Syntese - jeg nyder at samle mange analyser - tanker og ideer og bringe dem sammen (syntese) til noget nyttigt og brugbart for andre.
  • Anerkendelse - jeg trives topfint med ros og anderkendelse, og knap så fint med kritik og negativitet
  • Genopfind dig selv - et krav til alle om flere gange i livet at 'Genopfinde sig selv' og prøve noget helt nyt. (Been there - done that)
  • Humor - kan næsten altid se en humoristisk vinkel på de fleste situationer.
  • Naturen (og dermed vor krop) er super klog, den skal sommetider bare have lidt forbedrede forudsætninger for at opretholde en god helse.

 

Hvorfor:

Vi har en fælles vision om, at alle mennesker på trods af forskelligheder, skal have adgang til den bedste form for viden og information om helse og sundhed, og de muligheder og begrænsninger der ligger uforløst - afventende i vore sind og krop. Hvordan kan vi hjælpe vore kroppe til at hjælpe sig selv henimod bedre helse og mere sundhed.

vi vil yde bidrag - stort eller lille - til oplysning og information om de mange muligheder der ligger skjult for os i dagligdagen for at få bedre helse, undgå sygdom og tidlig død. At skabe et forum for den information der forties af myndigheder og autoriteter for at beskytte profitmageriet og opretholde magten.

Det gør vi  gennem en systematisk informationsindsats der oplyser og inspirerer og stimulerer handlingskraften hos den enkelte til at tage individuelt selvstændigt ansvar for optimering af helse og sundhed, og som bygger på informationsdeling af resultater - videnskabelige undersøgelser og dokumenterede forsøg.

I den ånd har Milena Penkowa og Torben C, skabt ‘Milenas Medlemsklub’ der tilbyder konkret lettilgængelig viden om sundhed og helse på abonnementsbasis, til personer der leder efter klarhed i virvaret af information af tvivlsom etisk kvalitet. At skærpe opmærksomheden på de ting der IKKE bliver sagt, og de muligheder der forbliver ufortalte i det officielle system.

Medlemsklubbens generelle hovedsigte er at tilbyde grundlæggende - og avanceret uddannelse og træning til klubbens medlemmer, der sætter dem i stand til på kvalificeret vis at yde modspil og medspil til såvel lægelige diagnoser som anvendelse af kosttilskud, og sætter dem i stand til at træffe kloge og velovervejede beslutninger og valg med perspektiv.

Hvis du vil til medlemsklubbens forside så klik her

 

Jennifer West

Med en baggrund i kundeservice fra en stribe store danske virksomheder, samtidig med en interesse for IT og de sundhedsfremmende muligheder i kosttilskud og fødevarer, gjorde valget let, da muligheden opstod for at fungere som værtinde - web designer - troubleshooter i ‘Milenas Medlemsklub’

‘Jeg elsker at blive klogere’ og det bliver man i samværet med Milena som beredvilligt deler ud af sin store viden, og jeg suger til mig - siger Jennifer, der meget hurtigt kunne konstatere at de gode råd også var virkningsfulde, og befriede hende for smerter.

Det er mig en glæde og fornøjelse at medvirke til at udbrede klubbens uddannelses-budskab og håber at vi hjælper rigtigt mange mennesker.