Loading...

 

I synspunkter, tager vi beretninger og fortællinger op, uden den strengt videnskabelige baggrund der ellers løber som en rød tråd gennem medlemsklubben. Beretningerne står helt og aldeles for fortællerens egen regning og er ikke et udtryk for klubbens officielle holdning, men alene den enkelte fortællers holdning og ansvar. Vi forbeholder os ret til at afvise indslag såfremt vi skønner at de ikke bidrager til oplysning og forståelse. Ligeledes er personangreb og politiske ytringer ikke velsete, og vil kun undtagelsesvis blive godkedt. (Afgørelser kan ikke appeleres)

 

Indslagene kommer til at bestå af en blanding af optagede video indslag og tekst fra forskellige kilder, som i sit hovedsigte vil bidrage til undervisning og forståelse. Hvis du har lyst til at bidrage med en anekdote eller fortælling, så skriv en mail til mailto:anekdote@imi.dk så får du hurtigt et automatisk svar.

   
 

Var det ikke for Milena, så havde jeg ikke været her i dag!

Hør Joy fortælle om hvor meget Milena har hjulpet hende til et liv uden symtomer.

6-3-2020

 

Sundhedsvæsen i verdensklasse?

Et foredrag af Læge Claus Hancke som ligger på YouTube.

Du kan finde det her.

Linket åbner en YouTube optagelse

Del 1, 15min

Sundhedsvæsen i verdensklasse?

Et foredrag af Læge Claus Hancke som ligger på YouTube.

Du kan finde det her.

Linket åbner en YouTube optagelse

Del 2, 39min.

Kære Alle, vi har med tilladelse fra Booster Universe dette spændende interview....

Et kæmpe Scoop for Booster Universe et interview med Bruce Lipton -

Vi er så beærede over at vi fik mulighed for at præsentere et interview med en stor og spændende personlighed da han besøgte Danmark i slutningen af september. Hvem er Bruce Lipton? Bruce H. Lipton, ph.d., videnskabsmand, professor i medicin, topforfatter og foredragsholder, er en internationalt anerkendt foregangsmand inden for brobygning mellem videnskab og ånd og er en førende stemme i den nye biologi. Han har blandt andet medvirket i DR´s Sjæl og videnskab, som er blevet set af mere end 900.000 mennesker. I 2009 modtog han den prestigefyldte Goi Peace Award i Japan for sit videnskabelige bidrag til verdensharmonien. Hans forskning ligger til grund for den nye videnskab epigenetik og er blevet offentliggjort i højt estimerede videnskabelige tidsskrifter. Bruces bøger, The Biology of Belief, Spontaneous Evolution og The Honeymoon Effect, har forandret millioner af liv rundt om i verden Tak til alun.dk for at gøre dette muligt ???? 

Interview med Bruce Lipton

Linket åbner en Youtube optagelse.... Selve interviewet er på engelsk....

I denne video tager Milena og Torben fat på det 'hvorfor' der førte til stiftelsen af medlemsklubben.

 

Hvorfor er det en god idé at få mere viden om det rette brug af cannabis?

Interview med Mona Sørensen

 

Interview med Joy Birch om virkningen af korrekt sammensat kosttilskud

 

Jennifer beretter om virkningen af Gurkemeje med peber 

 

 

 

 

 

Sakset fra FB af TC 

Bjarne Louw-Christensen

7. november 2017 kl. 10.171

Kulturanalyse: De gør det - FORDI DE KAN!! 
Er det ok???

Når jeg tænker på de speciallæger/lægekonsulenter der LADER SIG KØBE TIL, at stille diagnoser FOR erstatningssystemet, så disse slipper for at udbetale til de 'handicappede'...så undrer jeg mig....

Ofte ER de ovennævnte speciallægers/lægekonsulenters diagnoser i strid med andre læger/speciallægers diagnose af de erstatningspligtige borgere. 
Så derfor kan jeg ikke lade være med, at tænke på det etiske aspekt I, at have sådanne djøficerede mafiaosalignende læger rendende rundt, i et tilsyneladende moderne sundhedssystem, og manipulere som det passer dem.

Vi skatteborgere betaler rigtig mange, penge til systemet i form af skatter og afgifter for at det skal være så retfærdigt som muligt og gavne alle - også de svage i samfundet. Det gør vi i tillid til systemets retfærdighed.

Kan det passe at speciallæger/lægekonsulenter, ikke kan drages til nogen form for etisk ansvar for de 'bestilte' konklusioner som de laver. 
Konklusiober/delkonklusioner laves tydeligvis så de passer til fordel for arbejdsskadestyrrelsen/ANKESTYRRELSEN eller forsikringsselskaber og til til fordel for speciallægerne/lægekonsulenterne selv, for at beholde OPGAVEN hos disse myndigheder og private forsikringer.

ER der så noget at komme efter (etisk) i forhold til lægernes lægeløfte og lægekonsulenternes/speciallægers symbiose med erstatningssystemet? 
Er disse læger (speciallægerne/lægekonsulenterne) 'til gavn for samfundet og

Hvordan kan de syge og handicappede have tillid til en læge, når hans anliggende er at FØJE erstatningssystemet, på bekostning af at hjælpe syge, og oven i købet når hans konklusioner trække den handicappede yderligere mere ud på en socialt og økonomisk sidespor med sin symbiose med systemet.

Som om det, at være være handicappet ikke skulle være problematisk nok at forholde sig til.

Et samfund som legitimerer ovennævnte er ikke moderne og sundt samfund med et godt socialt-/sundheds/-og retssystem. 
Det er et sygt samfund, som er ved at spille fallit. 
Et af symtomernerne på det syge samfund er - at man (lægernes symbiose med erstatningssystemet), gør det ikke - af kærlighed til mennesket, men FORDI MAN KAN - af kærlighed - til sig selv og pengene. 
Lægekonsulenterne/speciallægerne er noget 'kittet' der holder sammen på det korruptlignende samfunds-/ erstatningssystemet.

Efter min mening - er det (lægeligt)uetisk!

Hvor er er den 'samvittighedsfulde omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse'??

Med respekt for de læger der overholder det etiske aspekt af lægeløftet!
Bjarne Louw-Christensen

https://www.laeger.dk/laegeloeftet

I disse år sker der en forskydning i den primære lægebetjening af den danske befolkning.

af Torben C

I skåltalerne berømmer vi os selv for at have et velfungerede sundhedsvæsen i verdensklasse, men realiteterne er, at skåltaleskriverne har bind for øjnene eller er ubehandlede for politisk blindhed, en sygdom der ikke er hverken anerkendt eller tilskudsberettiget, og som koster samfundet både spildt tid og arbejde men også penge og budgetter.

Den gamle huslæge er væk, og erstattet af lægehuse og kollektiver, hvor den enkeltes ansvar for såvel forretningen som patientbehandlingen, bliver utydelig og fokus skifter væk fra patienterne til udelukkende at handle om hvordan kasseapparatet kan fin-justeres til at give de størst mulige udbetalinger fra de offentlige kasser uden at patienternes forhold dermed bliver bedre.

Et ganske almindeligt lægebesøg kan meget vel tage sig således ud:

Ringe til lægetelefonen hvor der ofte er en telefonkø på 8-10-12 der venter på at få lov at tale med sekretæren, der så stiller videre eller lidt modvilligt booker en tid flere dage ud i fremtiden, og i øvrigt er en smule pikeret over at patienten ikke selv kan finde vej gennem junglen af brugerfjendtlige systemer, og booke en tid 3 uger frem. Skræmmende når patienten har brug for her og nu behandling eller råd.

Når dagen for lægebesøget så endelig oprinder, er det et 5 minutters besøg hvor hele konsultationen skal afvikles inclusive undersøgelse, diagnose, supplerende undersøgelser eller scanninger, behandlingsforslag, samt udskivning af recept, og afgivelse af instruktioner omkring det videre forløb skal klares på 5 minutter eller helst mindre, for jo flere der kan få 2-3-4-5 minutter i løbet af dagen, jo flere penge er der i kassen ved fyraften.. Det er på den baggrund ikke overraskende, at der fejldiagnosticeres en dobbeltsidet lungebetændelse som et sammenfald af rygsøjlens knogler.

Hvis den samme lemfældige diagnostik forekom hos dit bilværksted, ville du i løbet af ganske få besøg have fået et total udskiftning af hele bilen, og en regning der svarer til.

Det ville du næppe finde dig i hos dit værksted, så hvorfor er det så at det accepteres i lægehuset?

Årsagen ligger måske i den autoritetstro som befolkningen som helhed har til sundhedssystemet, hvor den almægtige overlæge og hans tro følgesvende sætter sig selv op på en piedestal og fokuserer på egeninteresser og betragter patienterne som et nødvendigt onde der skal til for at få fat i de fede tilskud.

Det er denne autoritetstro og tillid til lægerne de er ved at sætte over styr i disse år, og som de med fuldt politisk støtte har søgt fremmet de sidste mange år, samtidig med at den politiske styring af diverse projekter og systemer har været katastrofal ringe, som de seneste skandaler tydeliggør.

Hvis den danske befolkning vender sig mod dette system, er det næppe nogen overraskelse.

Der har gentagne gange blevet lovet bedre planer - bedre sygehuse - bedre lægebetjening og oftest er det endt op i varm luft og luftspejlinger (fatamorgana) alt imens pengene fosser ud af de offentlige kasser.

Vi kan ikke længere stole på at lægen kun har patienten for øje i behandlingen, men må erkende og søge andre kanaler til information og behandling, og selv skabe det overblik og detailviden der er nødvendig for at være et kvalificeret modspil til overfladiske diagnoser og sjusket opfølgning, og til tider direkte modarbejde af patientens interesser af etisk kritisable grunde.

Når lægernes selvdestruktive adfærd understøttes af systemisk/juridisk kompleks der med vilkårlighedens selvsikre overlegenhed bortdømmer læger på basis af vilkårlige skøn, ja så kan det kun gå hurtigere ned ad bakken mod anarki og selvmedicinering, med fuld støtte af lovgivning og et skævvredet uddannelsessystem. Systemet kører mod afgrunden på første klasse betalt af skatteyderne og kun til fordel for systemet selv.

Skeen i den anden hånd

Det er måske tid til at revurdere både indsats og ressourcer og starte en gentænknings-proces der tager sit udgangspunkt i befolkningens/patienternes behov og ikke udelukkede på at tilfredsstille en kreds af grådige læger der har mistet kontakten og tilliden hos patienter og borgere og som i deres iver efter mammon er blevet intetsigende nikkedukker til de moderne ridefogders træheste og piskesmæld.   

 

“Du må komme og redde mit barn” - det telefonopkald fik min mand i sidste uge fra vores yngstes bedstes vens mor. Deres ældste dreng på 10 var faldet om med hjertestop i hjemmet, og hun kunne huske, at min mand og jeg for 3 år siden fik genoplivet min svigerfar, da det samme skete for ham. 
Min mand var fremme på 45 sekunder, jeg kørte efter hjertestarteren (TAK! til ProTreatment for at hænge den, så jeg nærmest ikke skulle ud af bilen) og var fremme få minutter senere. Og meget hurtigt derefter var ambulancereddere og læger ankommet. Den lille dreng, som var død, livløs og med blå læber, da vi kom frem blev holdt i live af min mands hjertelungeredning, den hjertestarter jeg fik sat på ham satte hans hjerte i gang igen, og et korps af 40 læger og sygeplejersker fik ham tilbage til livet. Efter 36 nervepirrende timer vågnede han på Rigshospitalet uden mén (og synligt irriteret over alle de tosser, der græd og krammede ham).

Jeg skriver det her til dig, fordi jeg ønsker - at hvis du skulle stå i den samme situation - at du så ved, hvad du skal gøre. Med min svigerfar var jeg nemlig ikke forberedt. Og det er en frygtelig, frygtelig følelse ikke at vide, hvad man skal gøre, når et menneske man elsker meget højt får hjertestop. Jeg havde endda altid drillet min mand med, at han var sådan en safety-first-guy, der altid skal sikre sig, at jeg ved hvor nødudgangene er, når jeg overnatter alene på hotel. Men fra den dag af bøjer jeg mig i støvet for ham og lukker en vis legemsdel. Han styrede rundt med mig og min svigermor, fik os til at gøre alle de rigtige ting, mens han selv i 15 minutter holdt sin far i live. Den historie endte også lykkeligt.

Anden gang med den lille dreng, var jeg meget bedre forberedt - og jeg kunne tydeligt mærke, hvor stor en forskel det gør, dels at have prøvet det før, men også at have taget det skide kursus i at gi’ førstehjælp og bruge en hjertestarter.

I Norge er det obligatorisk at børnene lærer det i folkeskolen - de har 3 gange så stor succes med genoplivning som os.

Der er intet, der er svært i det her. Det minder mere om at du skal tråde en nål efter at have løbet 100m, så hurtigt du kan. Man skal lige samle sig, og kunne bevare roen.

Du skal selvfølgeligt tage det kursus, men indtil da er her, hvad du kan gøre med det samme. Altså lige nu!

- Hvis du kan eller vil træde til ved et hjertestop, så installer på din mobil TrygFondens Hjerteløber-app. Registrer dig, og du kan med det samme tjekke, hvor i dit område den nærmeste hjertestarter er. Jeg gør det som en vane, man har altid 10 sekunder, hvor man ikke ved, hvad man skal lave uanset, hvor man er https://www.trygfonden.dk/viden-og-materialer/…/hjerteloeber. Som minimum skal du vide hvor de hænger i de områder du færdes mest - derhjemme, på arbejde, fodboldbanen osv.

- Test dig selv - i menuen i app’en er der et punkt, der hedder “test alarm”. Prøv den et par gange, så får du også gået en tur. Og du vil ikke blive så forskrækket, den dag alarmen går.

- Hvis ikke du kan eller vil aktivt afsted, så installer hjertestarter app’en på din mobil - så kan du se hvor der er hjertestartere i nærheden. Grønne er frit tilgængelige, gule er indendøre f.eks. i en børnehave, røde er utilgængelige for alm mennesker (f.eks. i lufthavne eller storcentre) men kan ringes ud.

- Installer 112 app’en - også på dine børns og dine forældres mobiler, og vis dem hvordan den fungerer. Det er bedre end at ringe, for med app’en bliver din lokation delt med alarmcentralen (du kan jo stå i en skov eller på motorvejen - eller det er dit barn, der ringer op).

- Når du så står i situationen, træk vejret og bevar roen. Husk - du kan altid gå i panik senere! Senere er altid det bedste tidspunkt at gå i panik på.

- Ring 112, få sendt en ven afsted efter en hjertestarter eller regn med, at der snart kommer en hjerteløber eller at de professionelle reddere når frem.

- Man tisser ved hjertestop, så hvis personen ligger stille og har tisset kan du godt regne med, at det er det. Tjek alligevel luftveje og rusk i vedkommende - du sparer ambulancefolkene for en arbejdsgang og det er vigtigt.

- Hvis trøjen eller skjorten kan åbnes eller rives op, så gør det. Ellers pyt - når hjertestarteren når frem er der en saks til formålet.

- Mens du læser det her - læg begge dine hænder fast på dit eget brystben. Prøv at trykke så hårdt du kan. Mens du synger “ha ha ha ha staying alive, staying alive” eller “her kommer pippi langstrømp’”. 30 gange. Det er ikke helt den samme fornemmelse - men det er meget den samme fornemmelse. Du kan også øve det med et familiemedlem - lige nu, hvor i skiftes til at ligge på gulvet. Just do it - at læse er ikke det samme som at gøre, og din krop vil takke dig for det, den dag du får brug for at reagere hurtigt.

- Når du står med det rigtige hjertestop: Tryk 30 gange. Pust 2 gange, tjek at brystet løfter sig. Tryk 30 gange. Pust 2 osv.

- Du kan ikke trykke for hårdt!

- Hvis du brækker et ribben gør det ikke noget. Min mand brækkede 2 på min svigerfar. Børn er meget mere gummiagtige.

- Ikke noget med at slå - det er noget amerikanske film har fundet på.

- Hvis vedkommende ikke er én du kender eller har kastet op, er der nogle mennesker, der simpelthen ikke kan få sig selv til at puste - i så fald giv hjertemassage. Der er ilt nok i kroppen til 4-5-6 minutter.

- Det er ALTID bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget.

- Du kan ikke få hjertet i gang igen - men du kan holde personen i live og sikre at der kommer ilt til hjernen. Så giv ikke op!

- Hvis der er folk omkring dig bed dem åbne døre eller på anden måde gøre klar til at hjælpen kan komme hurtigt frem.

- Jo mere du har ro på, jo mere breder roen sig.

- Der er evidens for at kulde er godt. Ilt-optaget daler. Så ligger personen udenfor eller på et koldt gulv er det perfekt - man skal i hvert fald ikke begynde på noget med tæpper. Omvendt er det nok heller ikke lige i den situation, man har overskud til at gå ud og hente frosne ærter.

- Hjertestarteren er meganem at bruge. Åbn den og følg tegneserie-vejledningen. Så snart klistermærkerne er sat på starter den med at scanne og snakke til dig. Så følger du bare med.

That’s it! You can do it.

Og husk så, at spis på de restauranter og træn de steder, der har en hjertestarter hængende udenfor. Langt de fleste er blevet betalt af gode menneskers egen lomme. Fordi de tænker på os andre uden at skulle have noget for det. Fik jeg sagt ProTreatment? 

En af mine veninder skrev til mig, at måske det her er et symbol på den tid, vi er på vej ind i.

At vi har det store potentiale for at være hinandens helte.

At der skal så lidt til, men at vi endnu ikke ved, hvad vi skal gøre - og når vi så gør det, synes vi ikke, at vi er gode nok. Jeg har f.eks. slået mig selv megameget i hovedet med at jeg brugte 15-20 sekunder på at finde min sko!! Og jeg ku' da helt sikkert bare ha' kørt lidt hurtigere!!

Jeg har brug for at dele denne historie med dig - og håber af hele mit ❤️ at du vil dele den med dem, du holder af - for følelsen af at være en værdifuld del af et fællesskab, er som et myggestik, vi ikke selv kan nå. Der skal være nogle andre, der kommer og klør på det, og så er det sååå skønt, men også lidt skamfuldt - for kunne man ikke have gjort det bedre? Og hvad med alle dem, der ikke klarer den?

Faktum er, at liv redder liv. Susan havde ikke ringet til Jens Aage, hvis ikke hun havde hørt hans historie. Hvis ikke min svigerfar var faldet om, havde Viktor måske ikke været her i dag.

Så Viktor - og alle der klarer et hjertestop - er ikke bare overlevere. Men også livreddere.

Vi kan allesammen være hinandens helte.

Jeg sad i går og så Spiderman - Into the Spiderverse i går med ungerne. Og blev helt rørt over, at den film har den samme pointe. Og slutter af med dette fantastiske quote fra Stan Lee.

Så kære ven - go be a hero ????