Loading...

 

I synspunkter, tager vi beretninger og fortællinger op, uden den strengt videnskabelige baggrund der ellers løber som en rød tråd gennem medlemsklubben. Beretningerne står helt og aldeles for fortællerens egen regning og er ikke et udtryk for klubbens officielle holdning, men alene den enkelte fortællers holdning og ansvar. Vi forbeholder os ret til at afvise indslag såfremt vi skønner at de ikke bidrager til oplysning og forståelse. Ligeledes er personangreb og politiske ytringer ikke velsete, og vil kun undtagelsesvis blive godkedt. (Afgørelser kan ikke appeleres)

Indslagene kommer til at bestå af en blanding af optagede video indslag og tekst fra forskellige kilder, som i sit hovedsigte vil bidrage til undervisning og forståelse. Hvis du har lyst til at bidrage med en anekdote eller fortælling, så skriv en mail til mailto:anekdote@imi.dk så får du hurtigt et automatisk svar.

I denne video tager Milena og Torben fat på det 'hvorfor' der førte til stiftelsen af medlemsklubben.

 

Hvorfor er det en god idé at få mere viden om det rette brug af cannabis?

Interview med Mona Sørensen

 

Interview med Joy Birch om virkningen af korrekt sammensat kosttilskud

 

Jennifer beretter om virkningen af Gurkemeje med peber 

 

 

Sakset fra FB af TC 

Bjarne Louw-Christensen

7. november 2017 kl. 10.171

Kulturanalyse: De gør det - FORDI DE KAN!! 
Er det ok???

Når jeg tænker på de speciallæger/lægekonsulenter der LADER SIG KØBE TIL, at stille diagnoser FOR erstatningssystemet, så disse slipper for at udbetale til de 'handicappede'...så undrer jeg mig....

Ofte ER de ovennævnte speciallægers/lægekonsulenters diagnoser i strid med andre læger/speciallægers diagnose af de erstatningspligtige borgere. 
Så derfor kan jeg ikke lade være med, at tænke på det etiske aspekt I, at have sådanne djøficerede mafiaosalignende læger rendende rundt, i et tilsyneladende moderne sundhedssystem, og manipulere som det passer dem.

Vi skatteborgere betaler rigtig mange, penge til systemet i form af skatter og afgifter for at det skal være så retfærdigt som muligt og gavne alle - også de svage i samfundet. Det gør vi i tillid til systemets retfærdighed.

Kan det passe at speciallæger/lægekonsulenter, ikke kan drages til nogen form for etisk ansvar for de 'bestilte' konklusioner som de laver. 
Konklusiober/delkonklusioner laves tydeligvis så de passer til fordel for arbejdsskadestyrrelsen/ANKESTYRRELSEN eller forsikringsselskaber og til til fordel for speciallægerne/lægekonsulenterne selv, for at beholde OPGAVEN hos disse myndigheder og private forsikringer.

ER der så noget at komme efter (etisk) i forhold til lægernes lægeløfte og lægekonsulenternes/speciallægers symbiose med erstatningssystemet? 
Er disse læger (speciallægerne/lægekonsulenterne) 'til gavn for samfundet og

Hvordan kan de syge og handicappede have tillid til en læge, når hans anliggende er at FØJE erstatningssystemet, på bekostning af at hjælpe syge, og oven i købet når hans konklusioner trække den handicappede yderligere mere ud på en socialt og økonomisk sidespor med sin symbiose med systemet.

Som om det, at være være handicappet ikke skulle være problematisk nok at forholde sig til.

Et samfund som legitimerer ovennævnte er ikke moderne og sundt samfund med et godt socialt-/sundheds/-og retssystem. 
Det er et sygt samfund, som er ved at spille fallit. 
Et af symtomernerne på det syge samfund er - at man (lægernes symbiose med erstatningssystemet), gør det ikke - af kærlighed til mennesket, men FORDI MAN KAN - af kærlighed - til sig selv og pengene. 
Lægekonsulenterne/speciallægerne er noget 'kittet' der holder sammen på det korruptlignende samfunds-/ erstatningssystemet.

Efter min mening - er det (lægeligt)uetisk!

Hvor er er den 'samvittighedsfulde omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse'??

Med respekt for de læger der overholder det etiske aspekt af lægeløftet!
Bjarne Louw-Christensen

https://www.laeger.dk/laegeloeftet

I disse år sker der en forskydning i den primære lægebetjening af den danske befolkning.

af Torben C

I skåltalerne berømmer vi os selv for at have et velfungerede sundhedsvæsen i verdensklasse, men realiteterne er, at skåltaleskriverne har bind for øjnene eller er ubehandlede for politisk blindhed, en sygdom der ikke er hverken anerkendt eller tilskudsberettiget, og som koster samfundet både spildt tid og arbejde men også penge og budgetter.

Den gamle huslæge er væk, og erstattet af lægehuse og kollektiver, hvor den enkeltes ansvar for såvel forretningen som patientbehandlingen, bliver utydelig og fokus skifter væk fra patienterne til udelukkende at handle om hvordan kasseapparatet kan fin-justeres til at give de størst mulige udbetalinger fra de offentlige kasser uden at patienternes forhold dermed bliver bedre.

Et ganske almindeligt lægebesøg kan meget vel tage sig således ud:

Ringe til lægetelefonen hvor der ofte er en telefonkø på 8-10-12 der venter på at få lov at tale med sekretæren, der så stiller videre eller lidt modvilligt booker en tid flere dage ud i fremtiden, og i øvrigt er en smule pikeret over at patienten ikke selv kan finde vej gennem junglen af brugerfjendtlige systemer, og booke en tid 3 uger frem. Skræmmende når patienten har brug for her og nu behandling eller råd.

Når dagen for lægebesøget så endelig oprinder, er det et 5 minutters besøg hvor hele konsultationen skal afvikles inclusive undersøgelse, diagnose, supplerende undersøgelser eller scanninger, behandlingsforslag, samt udskivning af recept, og afgivelse af instruktioner omkring det videre forløb skal klares på 5 minutter eller helst mindre, for jo flere der kan få 2-3-4-5 minutter i løbet af dagen, jo flere penge er der i kassen ved fyraften.. Det er på den baggrund ikke overraskende, at der fejldiagnosticeres en dobbeltsidet lungebetændelse som et sammenfald af rygsøjlens knogler.

Hvis den samme lemfældige diagnostik forekom hos dit bilværksted, ville du i løbet af ganske få besøg have fået et total udskiftning af hele bilen, og en regning der svarer til.

Det ville du næppe finde dig i hos dit værksted, så hvorfor er det så at det accepteres i lægehuset?

Årsagen ligger måske i den autoritetstro som befolkningen som helhed har til sundhedssystemet, hvor den almægtige overlæge og hans tro følgesvende sætter sig selv op på en piedestal og fokuserer på egeninteresser og betragter patienterne som et nødvendigt onde der skal til for at få fat i de fede tilskud.

Det er denne autoritetstro og tillid til lægerne de er ved at sætte over styr i disse år, og som de med fuldt politisk støtte har søgt fremmet de sidste mange år, samtidig med at den politiske styring af diverse projekter og systemer har været katastrofal ringe, som de seneste skandaler tydeliggør.

Hvis den danske befolkning vender sig mod dette system, er det næppe nogen overraskelse.

Der har gentagne gange blevet lovet bedre planer - bedre sygehuse - bedre lægebetjening og oftest er det endt op i varm luft og luftspejlinger (fatamorgana) alt imens pengene fosser ud af de offentlige kasser.

Vi kan ikke længere stole på at lægen kun har patienten for øje i behandlingen, men må erkende og søge andre kanaler til information og behandling, og selv skabe det overblik og detailviden der er nødvendig for at være et kvalificeret modspil til overfladiske diagnoser og sjusket opfølgning, og til tider direkte modarbejde af patientens interesser af etisk kritisable grunde.

Når lægernes selvdestruktive adfærd understøttes af systemisk/juridisk kompleks der med vilkårlighedens selvsikre overlegenhed bortdømmer læger på basis af vilkårlige skøn, ja så kan det kun gå hurtigere ned ad bakken mod anarki og selvmedicinering, med fuld støtte af lovgivning og et skævvredet uddannelsessystem. Systemet kører mod afgrunden på første klasse betalt af skatteyderne og kun til fordel for systemet selv.

Skeen i den anden hånd

Det er måske tid til at revurdere både indsats og ressourcer og starte en gentænknings-proces der tager sit udgangspunkt i befolkningens/patienternes behov og ikke udelukkede på at tilfredsstille en kreds af grådige læger der har mistet kontakten og tilliden hos patienter og borgere og som i deres iver efter mammon er blevet intetsigende nikkedukker til de moderne ridefogders træheste og piskesmæld.